Off-Grid

SISTEMET E ENERGJISË DIELLORE OFF-GRID

Teknologjia e baterive me Gel të gjeneratës së re.

Me Sistemet e Energjisë Diellore me bateri Gel asnjëher nuk ju shkëputet energjia elektrike...

Sistemet e Ujitjes Bujqësore

SISTEMI SHPËTUES PËR UJITJE BUJQËSORE

Sistemet e Ujitjes Bujqësore

Sistemet diellore të ujitjes bujqësore janë zgjidhja më e përshtatshme për të plotësuar nevojat për energji elektrike të tokave bujqësore larg linjave të rrjetit elektrik

Slc Sistemet

KUDO KU KONSUMONI ENERGJI ELEKTRIKE!

Sistemi i Energjisë diellor ON-GRID

Me këtë sistem, ju mund të përdorni të gjitha pajisjet tuaja elektrike që konsumojnë Energji Elektrike Aktive dhe të kurseni 100% energji elektrike.

SLC Sistemi i Energjisë diellor ON-GRID dhe SISTEMET E ENERGJISË DIELLORE OFF-GRID

Pse është e domosdoshme Energjia Diellore SLC

SLC Sistemi i Energjisë Diellore 100% i Rinovueshem; Mund të përdorni ENERGJINË FALAS në biznese, parqe, kopshte, qendra tregtare, fabrika, banka, pika karburanti, markete zinxhirore. përveç kësaj, ju mund ta përdorni atë duke prodhuar ENERGJI FALAS me sistemin e energjisë diellore dhe paketat e ndryshme të gjenerimit të energjisë alternative që ne po aplikojmë rishtazi për konsumin e përgjithshëm të energjisë elektrike të biznesit tuaj dhe në lidhje me ndriçimin mjedisor.

Kostoja e Sistemit

Është përgatitur një raport i propozimit të fizibilitetit dhe çmimit për investimin për termocentralin diellor të aplikuar në çati.

Planifikimi dhe Projektimi

Dizajni, zbatimi dhe llogaritjet bëhen në programe përkatëse posaçërisht për investimin tuaj, projektin e planifikuar.

Riciklim

Jetëgjatësia e një sistemi të sistemeve të energjisë së rinovueshme është 27-30 vjet. Sistemet e instaluara amortizojnë koston e tyre brenda 4-7 viteve.

Pagesa dhe Rentabiliteti

Llogaritjet planifikohen duke marrë parasysh interesin, kthimin dhe përfitimin e investitorit mbi vlera statistikore plotësisht reale.

Përdorimi i Baterisë

Modelet e baterive të kompanisë sonë me xhel dhe nikel kadmium që janë ekuivalente me fuqinë që përdoren në sistemet Ges.

Sistemet e Përshtatshem

Aplikohet aty ku ka ose jo energji elektrike; Mund ta përdorni kudo që dëshironi me sistemet trefazore dhe njëfazore.

YENERGJIA E RİNOVUESHME

SLC Sistemet e Energjisë Diellore

SLC SISTEMET E ENERGJISË DIELLORE

Na Kontaktoni

Ne duam t'u përgjigjemi të gjitha pyetjeve tuaja.

Informacioni ynë i Kontaktit.

Jemi kudo ku ju konsumoni energji elektrike!..

Ju mund të na shkruani për të gjitha kërkesat tuaja.